Sunday, February 13, 2005

På arrangørens nettside er Hans-Dietrich Genscher og Thorvald Stoltenberg listet opp blant deltakerne. De var ikke til stede, men det var de andre på listen.